User Tools

Site Tools


pub:members

Members

Faculties (Sorted with Last Name)

Team Members

Ph.D Students (16):

Master Students (41):

 • Qianqian Yu, Xiaozhou Zhou, Youyang Yao, Shiyu Luo, Weiwen Tang, Heting Li, Xiaoli Zhou, Ruifeng Liu
 • Siyuan Wang, Jiaqi Li, Rui Yuan, Guanyu Li, Heng Bu, Ning Wang, Xinran Wang, Ziming Zhao, Dianzhang Chen, Zihan Yang, Haining Xu, Zinan Li, Zhiyuan Dong, Zhen Hong, Yaozeng Zeng
 • Shen Cao, Haoyu Li, Fuqian Huang, Dingji Li, Xu Lu, Wenhao Zhang, Xuehan Ke, Fan Yang, Tianyi Yu, Xiating Xie, Zhenhan Gong, Benchao Dong, Gansen Hu, Jiachen Wang, Yanfei Yang, Wentao Fan, Yilun Wu, Chuhong Yuan

Undergraduate Students: (9)

 • Ke Zhong, Bojun Zhu, Jianbang Yang, Zheng Huang, Xinyue Wu, Zhou Zhou
 • Ding Ding, Jinghao Zhu

Alumni and Their First Positions

 • Siyuan Wang, Software Engineer at Huawei
 • Ning Wang, Software Engineer at Huawei
 • Yaozeng Zeng, Software Engineer at Paypal
 • Xiayang Wang, Software Engineer at Huawei
 • Yang Hong, Software Engineer at Huawei
 • Youyang Yao, Software Engineer at Alibaba
 • Xiaoli Zhou, Software Engineer at Alibaba
 • Xiang Wu, Master student at Yale
 • Peitao Shi, Software Engineer at Tencent
 • Xiaojuan Li, Software Enginner at Huawei
 • Yuming Wu, Software Engineer at Huawei
 • Rong Chen, Software Engineer at Baidu
 • Xiang Xue, Software Engineer at Alibaba
 • Yutao Liu, Software Engineer at Huawei
 • Lei Shi, Ph.D Student at UPenn
 • Chang Lou, Ph.D Student at John Hopkins
 • Yunhao Zhang, Ph.D Student at Cornell
 • Jiaxin Shi, Software Engineer at Baidu
 • Yanzhe Chen, Software Engineer at Google
 • Yang Yu, Researcher at ABC Data Center
 • Sylvain Geneves, Software Engineer at Google
 • Jinchen Han, Software Engineer at Baidu
 • Hao Qian, Software Engineer at Microsoft
 • Chenning Xie, Software Engineer at Google
 • Han Yi, Software Engineer at Meituan
 • Peng Wang, Software Engineer at Baidu
 • Tianxiang Miao, Software Engineer at Baidu
 • Kaiyuan Zhang, Ph.D student at U. Washington
 • Lun Liu, Ph.D student at UCLA
 • Di Xiao, Master student at CMU
 • Lei Qi, Master student at CMU
 • Ran Liu, Software Engineer at NetEase
 • Jicheng Shi, Software Engineer at Microsoft
 • Cheng Tan, Ph.D student at NYU
 • Xin Ding, Software Engineer at Tecent
 • Xiang Song, Researcher at Baidu
 • Zhijun Hao, Researcher at ABChina
 • Yufei Chen, Researcher at Baidu
 • Zhaoguo Wang, Postdoc at NYU
 • Yuanxuan Wang Software Engineer at Facebook US.
 • Yue Zhou Software Engineer at Intel.
 • Jin Chen Software Engineer at Facebook.
 • Jian Yang Ph.D student at UCSD
 • Mingzhe Zhang Ph.D student at Chinese University of Hongkong
 • Jia Yunhan Ph.D student at University of Michigan
 • Zhiwei Xiao Software Engineer at Tecent.com
 • Weichao Xin Software Engineer at Morgan Stanley
 • Yifeng Wang Central Bank of China
 • Hai Du Software Engineer at Baidu.com
 • Tong Sun Software Engineer at Newegg.com
 • Pengcheng Liu Software Engineer at Intel
 • Jie Yu Ph.D student at University of Michigan.
 • Huihong Wang Software Engineer at EMC
 • Yuelu Duan Ph.D Student at UIUC
 • Ziye Yang Research Scientist at EMC Research China
 • Yandong Mao Ph.D Student at MIT
 • Chenqun Hang Software Engineer at Microsoft
 • Yijian Huang Software Engineer at Morgan Stanley
 • Yixun Zhou Software Engineer at IBM
 • Shengkai Zhu Software Engineer at Intel
pub/members.txt · Last modified: 2021/10/23 19:33 by profile