User Tools

Site Tools


pub:members

Members

Faculties (Sorted with Last Name)

Team Members

Ph.D Students (35):

 • Haoran Ding, Wentai Li, Zhiyuan Dong, Xiaoniu Song, Chuzhe Tang, Mingyu Li, Gansen Hu, Xinrui Li, Jiahao Chen, Erhu Feng, Mingcong Han, Dingji Li, Shulin Fan, Qingyuan Liu, Jingwei Xu, Hanze Zhang, Jiahuan Shen, Wenxin Zheng, Bicheng Yang, Jinze Si, Yang Chen, Jiacheng Shi, Fangnuo Wu, Rongxin Cheng, Yixin Song, Jiali Wang, Yuanpei Wu, Yicun Yang, Zixuan Wang, Jiahao Zhou, Le Chen, Zhe Jiang, WeiHang Shen, Dingyan Zhang, HongTao Lyu

Master Students (53):

 • Shenglong Zhao, Baorong Ding, Tianxia Wang, Yuhao Xue, Zhi Guo, Zhe Li, Yuxuan Liu, Fangming Lu, Lin Shi, Zulai Wang, Tianlin Wen, Jinyuan Zhang, Xuyang Zhao, Shaofeng Cen, Haodi Ji, Peidong Chen, Ziqu Yu
 • Haoran Su, Ke Cheng, Chunwei Zhou, Haoning Lan, Qingyu Shang, Shuchang Liu, Zhuohao Shen, Yiwen Zhang, Yuhan Yang, Yifan Tan, Yuchao Ye, Yiyuan Dong, Yifan Zhao, Zhenliang Xue, Qiulin Tian, Guanwei Peng, Zhenglin Xu, Xujie Cao, Chuanwei Yi, Zhuoran Wei, Haotong Xie, Chenhui Ji
 • Yitong cheng, Xian Xu, ZhenYu Yang, Jingkai He, Yiyan Li, Haotian Wang, Xujie Wang, Lihao Cao, Yicong Wang, Wenjun Cai, Wenbo Zhou, Hongrui Xie, Jing Zhang, Yu Xia

Undergraduate Students: (9)

 • Haoru Zhao, Jinbo Han, Jinglin Wei, Rongchuan Liu, Xi Zhao, Yifan Peng, Yueyan Zhang, Yuhan Li, Zhezan shen

Alumni and Their First Positions

 • Dexin Zhang, Ph.D Student at Princeton University
 • Haoqi Zhuang, Software Engineer at Baidu
 • Jianbang Yang, Software Engineer at Baidu
 • Jingqi Wu, Software Engineer at ByteDance
 • Bojun Wu, Software Engineer at Ant Financial
 • Xinyue Wu, Software Engineer at Optiver
 • Zhou Zhou, Software Engineer at NetEase
 • Baiyang Tao, Software Engineer at Alibaba Cloud
 • Huan Wang, Software Engineer at Morgan Stanley
 • Lili Chen, Software Engineer at NVIDIA
 • Youyun Wang, Software Engineer at Jump Trading
 • Xinyu Yuan, Software Engineer at NVIDIA
 • Zheng Huang, Software Engineer at Tencent
 • Shuaiwei Wang, Software Engineer at Baidu
 • Shaowei Song, Software Engineer at Ant Financial
 • Jiashen Wang, Software Engineer at Huawei
 • Ding Ding, Ph.D Student at NYU
 • Ke Zhong, Ph.D Student at UPenn
 • Yilun Wu, Researcher at ABChina
 • Chuhong Yuan, Ph.D Student at Georgia Tech
 • Zhenhan Gong, Software Engineer at Huawei
 • Jiachen Wang, Software Engineer at Huawei
 • Wentao Fan, Software Engineer at ByteDance
 • Xuehan Ke, Software Engineer at Tencent
 • Xiating Xie, Software Engineer at Baidu
 • Fan Yang, Software Engineer at ByteDance
 • Tianxu Zhang, Software Engineer at Tencent
 • Tianyi Yu, Software Engineer at Jump Trading
 • Haoyu Li, Ph.D Student at Columbia University
 • Yanfei Yang, Software Engineer at Optiver
 • Fuqian Huang, Software Engineer at Optiver
 • Benchao Dong, Software Engineer at ByteDance
 • Zinan Li, Software Engineer at TrustKernel
 • Siyuan Wang, Software Engineer at Huawei
 • Ning Wang, Software Engineer at Huawei
 • Xu Lu, Software Engineer at Huawei
 • Wenhao Zhang, Software Engineer at Microsoft
 • Xinran Wang, Software Engineer at Mihoyo
 • Zhen Hong, Software Engineer at Lilith
 • Zihan Yang, Software Engineer at Pinduoduo
 • Yaozeng Zeng, Software Engineer at Paypal
 • Heng Bu, Software Engineer at Huawei
 • Shen Cao, Software Engineer at Huawei
 • Guanyu Li, Software Engineer at Mihoyo
 • Xiayang Wang, Software Engineer at Huawei
 • Yang Zheng, Software Engineer at Optiver
 • Ruifeng Liu, Software Engineer at Huawei
 • Weiwen Tang, Software Engineer at Huawei
 • Heting Li, Software Engineer at Huawei
 • Yang Hong, Software Engineer at Huawei
 • Youyang Yao, Software Engineer at Alibaba
 • Xiaoli Zhou, Software Engineer at Alibaba
 • Qianqian Yu, Software Engineer at TrustMirror
 • Xiang Wu, Master student at Yale
 • Peitao Shi, Software Engineer at Tencent
 • Xiaojuan Li, Software Enginner at Huawei
 • Yuming Wu, Software Engineer at Huawei
 • Rong Chen, Software Engineer at Baidu
 • Xiang Xue, Software Engineer at Alibaba
 • Yutao Liu, Software Engineer at Huawei
 • Lei Shi, Ph.D Student at UPenn
 • Chang Lou, Ph.D Student at John Hopkins
 • Yunhao Zhang, Ph.D Student at Cornell
 • Jiaxin Shi, Software Engineer at Baidu
 • Yanzhe Chen, Software Engineer at Google
 • Yang Yu, Researcher at ABC Data Center
 • Sylvain Geneves, Software Engineer at Google
 • Jinchen Han, Software Engineer at Baidu
 • Hao Qian, Software Engineer at Microsoft
 • Chenning Xie, Software Engineer at Google
 • Han Yi, Software Engineer at Meituan
 • Peng Wang, Software Engineer at Baidu
 • Tianxiang Miao, Software Engineer at Baidu
 • Kaiyuan Zhang, Ph.D student at U. Washington
 • Lun Liu, Ph.D student at UCLA
 • Di Xiao, Master student at CMU
 • Lei Qi, Master student at CMU
 • Ran Liu, Software Engineer at NetEase
 • Jicheng Shi, Software Engineer at Microsoft
 • Cheng Tan, Ph.D student at NYU
 • Xin Ding, Software Engineer at Tecent
 • Xiang Song, Researcher at Baidu
 • Zhijun Hao, Researcher at ABChina
 • Yufei Chen, Researcher at Baidu
 • Zhaoguo Wang, Postdoc at NYU
 • Yuanxuan Wang Software Engineer at Facebook US.
 • Yue Zhou Software Engineer at Intel.
 • Jin Chen Software Engineer at Facebook.
 • Jian Yang Ph.D student at UCSD
 • Mingzhe Zhang Ph.D student at Chinese University of Hongkong
 • Yunhan Jia Ph.D student at University of Michigan
 • Zhiwei Xiao Software Engineer at Tecent.com
 • Weichao Xin Software Engineer at Morgan Stanley
 • Yifeng Wang Central Bank of China
 • Hai Du Software Engineer at Baidu.com
 • Tong Sun Software Engineer at Newegg.com
 • Pengcheng Liu Software Engineer at Intel
 • Jie Yu Ph.D student at University of Michigan.
 • Huihong Wang Software Engineer at EMC
 • Yuelu Duan Ph.D Student at UIUC
 • Ziye Yang Research Scientist at EMC Research China
 • Yandong Mao Ph.D Student at MIT
 • Chenqun Hang Software Engineer at Microsoft
 • Yijian Huang Software Engineer at Morgan Stanley
 • Yixun Zhou Software Engineer at IBM
 • Shengkai Zhu Software Engineer at Intel
pub/members.txt · Last modified: 2024/05/23 03:50 by root